Wat U moet weten als cliënt

PRAKTIJK:
• Praktijk voor Geestelijke Begeleiding Gedeelde Zorg.

ADRESGEGEVENS:
Putstraat 54, 6361 DK Nuth
Tel. 0031 45 5680846, M 0031 6 15485137
E-Mailadres: info@gedeeldezorg.nl

AANBIEDING VAN DIENSTEN:
zie website www.gedeeldezorg.nl

Gedeeldezorg heeft een protocol voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie kwaliteitshandboek 013
Gedeeldezorg voldoet aan AVG – Europese privacywetgeving. Zie kwaliteitshandboek 014

VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID

Bij afwezigheid van Gedeelde zorg, wordt er (bij een specifieke individuele zorgvraag) voor vervanging  zorg gedragen.

BEHANDELING VAN KLACHTEN

  • De Praktijk Psycho-Sociale-Begeleiding Gedeelde Zorg is aangesloten bij zzp Zorg.
    Dit betekent dat u bij onvrede over mijn dienstverlening kunt rekenen op zorgvuldige en professionele bemiddeling.
  • De Praktijk Psycho-Sociale-Begeleiding Gedeelde Zorg voldoet hiermee aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( WKKGZ), maar bovenal draagt de praktijk bij aan kwaliteit van zorg.
  • De folder van zzp-zorg  kunt u downloaden via info@zorgvoorzzp.nl 

(Overige van toepassing zijnde regelingen)

Zorgverleners en AVG
Privacystatement Gedeeldezorg.nl (Privacywet)
Klachtenbeleid & kwaliteit
Meldcode Huiselijkgeweld en kindermishandeling