OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij het NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen). Als NVPA – als theoloog pastoraal conselor ben ik onderworpen aan een ethische code en klachtenprocedure.RBCZ-logo-def-2013-hoog-LC

– lid. nr. NVPA 100365,

– RBNG registratie nummer 204168R


Kosten en vergoeding

Vergoeding
De consulten van NVPA-leden worden door de meeste verzekeraars (geheel of deels) vergoed. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar. Deze Begeleiding en of ondersteuning valt voor verzekeraars onder kortdurende psychologische zorg.

De kosten zijn soms ook aftrekbaar als opleidings, of beroepskosten. Voor ondernemers als bedrijfskosten.
U kunt ook ondersteuning en begeleiding aanvragen via WMO – WMO jeugd. Palliatieve zorg valt onder ZVW.
Met een persoonsgebonden budget (PGB) of (ZIN ) zorg in natura : kunt u zorgfuncties op verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning inkopen. (Deze vormen van hulp heten officieel ‘zorgfuncties’)

Geestelijke begeleiding
Deze zorg wordt vergoed door het netwerk palliatieve zorg ozl

Duur
Met mijn werkwijze en gebruikte methodiek valt de gemiddelde begeleiding, ondersteuning en of behandeling onder kortdurende – begeleiding.

Zorgfuncties
Met een persoonsgebonden budget (PGB) AWBZ kunt u verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel ‘zorgfuncties’.

Methode
De praktijk voor psychosociale begeleiding werkt vanuit de praktische theologie, die de methodische basis vormt voor existentiële zielzorg deze richt zich op het levensverhaal waarin mensen vertellen over hun levensweg, het traject dat zij afleggen tussen hun geboorte en dood. Geen twee trajecten zijn hetzelfde, laat staan de verhalen erover. De levensproblemen die in eerste instantie zingevingproblemen zijn, zijn voor de huidige moderne mens aanleiding om hun probleem te bespreken met een counselor.

Overige diensten:
– Workshop
– Cursussen