bglogo_bstPraten over uw vragen, gevoelens en behoeftes

Uitgangspunten in mijn werk zijn aandacht en respect voor uw vragen, gevoelens en behoeftes rond leven, dood, persoonlijke bloei, levenskunst, religie, spiritualiteit en identiteit. Daarover gaan wij in gesprek, waarbij er alle ruimte is voor uw innerlijke wereld.

Gesprekken met Gedeelde Zorg kunnen helpenhans habets:

  • als u vragen heeft over levensbeschouwing of geloof;
  • om vragen over zingeving te verhelderen, ook als u geen kerkelijke traditie heeft;
  • om uw sociale (kerkelijke) netwerk te versterken;
  • uw vermogen tot zingeving en zelfbestemming te versterken;
  • om een moeilijke situatie in een groter levensbeschouwelijk perspectief te plaatsen;
  • om emoties zoals schuld en schaamte, lastige situaties en gebeurtenissen zoals verlies een plek te geven in de levensbeschouwelijke overtuiging.

Indicaties: wie staan wij bij?

Gesprekskamer Gedeelde Zorg
Gesprekskamer Gedeelde Zorg

Stelt u zichzelf vragen als ‘Waarom ik?’ of ‘Wie ben ik?’ Zoekt u naar de zin van het bestaan? Of is één van de onderstaande punten van toepassing? Dan kan Gedeelde Zorg u bijstaan.

  • Als na een ingrijpende gebeurtenis heroriëntatie op de zin en waarden van leven aan de orde is.
  • Als vanzelfsprekende kaders van zingeving en geloof zijn weggevallen of worden betwijfeld.
  • Als de behandeling van ziekte wordt bemoeilijkt door de wijze waarop de cliënt omgaat met levensbeschouwing/geloof.
  • Als de vraag naar de ‘zin van het leven’ onvoldoende bespreekbaar gemaakt wordt.

Klik hier voor de missie/visie