Palliatieve zorg en geestelijke begeleiding

Begeleiding in de laatste levensfase

Wat als je hoort dat je uitbehandeld bent? Bewust of onbewust ga je je dan voorbereiden op de dood. Levensvragen dringen zich op. Je gaat de keuzes die je in het leven hebt gemaakt opnieuw overwegen. Er kan sprake zijn van spijt over bepaald gedrag, wroeging over gemiste kansen. Allerlei facetten uit het leven kunnen in deze laatste periode weer boven komen.

Behalve het verleden kan ook de toekomst je zorgen baren. Zeker als je dierbaren moet achterlaten voor wie je je verantwoordelijk voelt. Hoe gaat het verder met de kinderen? Redt je partner het wel?

In zo’n situatie zijn zingevingsvragen onontkoombaar. Aandacht voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg. Ik bied begeleiding in de voorlaatste maar ook in de allerlaatste levensfase.

In de praktijk betekent dat vooral luisteren naar het levensverhaal van mensen. Helpen bij het opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die spelen bij een eventuele levensbeëindiging of over de visie op het leven na de dood. Daarnaast kan het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening. En ook het afscheid nemen, het loslaten van het leven, komt aan bod.

Naast de begeleiding van degene die gaat sterven, bied ik ondersteuning aan nabestaanden.