bglogo_bstbosWat als u hoort dat u uitbehandeld bent? Bewust of onbewust gaat u zich dan voorbereiden op de dood. Levensvragen dringen zich op. U gaat de keuzes die u in uw leven hebt gemaakt opnieuw wegen. Er kan sprake zijn van spijt over bepaald gedrag, wroeging over gemiste kansen – allerlei facetten uit het leven kunnen in de laatste periode weer boven komen.

Behalve het verleden, kan ook de toekomst zorgen baren. Zeker als u dierbaren moet achterlaten voor wie u zich verantwoordelijk voelt. Hoe gaat het verder met de kinderen? Redt uw partner het?

In zo’n situatie zijn zingevingsvragen onontkoombaar. Aandacht voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg. Ik bied begeleiding in de voorlaatste maar ook in de allerlaatste levensfase. In de praktijk betekent dat vooral luisteren naar het levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die spelen, bij  een eventuele levensbeëindiging of over de visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening.

Ook het afscheid nemen, het loslaten van het leven komt aan bod.
Naast de begeleiding van degene die gaat sterven, bied ik ondersteuning aan nabestaanden.

Deze zorg wordt vergoed door het netwerk palliatieve zorg ozl.