close-up on red-yellow tulips on endless fieldGedeelde zorg is opgericht en gevestigd in Nuth op 1 maart 2002 en gespecialiseerd in het levensverhaal van mensen. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan, voor de mens die een levenscrisis doormaakt. Voor:
– Mensen met levensvragen
– Omgaan met Palliatievenzorg
– Rouw- en verliesverwerking
– Bedrijfsopvang na ingrijpende gebeurtenissen.


Visie

Geestelijke begeleiding wil een gids zijn voor mensen, die op zoek zijn naar existentiële vragen rond hun leven. Bewustwording in veranderingsprocessen, crisismomenten, identiteit, spiritualiteit en zin of levensvraagstukken van openheid, spontaniteit en creativiteit enerzijds en bewustwording, bezinning en discipline anderzijds.

Werkwijze

 • Hulp bieden bij vragen van cliënten, die specifiek betrekking hebben op levensbeschouwing of geloof
 • Verhelderen van zin – vragen, ook bij cliënten zonder kerkelijke traditie
 • Versterken van het sociale (kerkelijke) netwerk
 • Informatieverstrekking aan verwijzers
 • Ondersteunen van het vermogen tot zingeving en zelfbestemming
 • Integreren van de problematische situatie waarin de cliënt verkeert in een groter levensbeschouwelijk perspectief
 • Een plek geven aan emoties, situaties, gebeurtenissen in de levensbeschouwelijke overtuiging.

Indicaties
In grote lijnen gaat het om cliënten bij wie een of meer van de volgende punten een rol spelen:
Wanneer de cliënt blijk geeft van zoeken naar zin en vragen stelt als bijvoorbeeld
“Waarom ik “ of “Wie ben ik?”

 • Wanneer na een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de cliënt zoals een opname, een periode van separeren of verlies, blijkt dat heroriëntatie/ herbezinning op zin en waarden van leven aan de orde is.
 • Wanneer vanzelfsprekende kaders van zingeving en geloof zijn weggevallen of worden betwijfeld of afgekeurd
 • Wanneer de behandeling wordt bemoeilijkt door de wijze waarop de cliënt omgaat met levensbeschouwing/ geloof
 • Wanneer sprake is van rouw, schuld, schaamte, verlies waarin levensbeschouwing/geloof meestal een rol speelt
 • Wanneer de vraag naar de ‘zin van het leven’ niet voldoende bespreekbaar gemaakt wordt.

Wat is geestelijke begeleiding?

 • Stil staan bij wat je overkomt
 • Praten over wat je bezig houdt
 • Heel de mens
 • Je hart luchten
 • Eens even hardop met iemand nadenken
 • Als er geen herstel meer is, wat dan?
 • Geloofsvragen

Levensvragen
Voor wie is er geestelijke begeleiding? Geestelijke begeleiding is er voor iedereen die dat wenst.