Wat Gedeelde Zorg doet

U kunt terecht voor begeleiding bij o.a. :hans habets

  • Angst en onzekerheid
  • Stress en burn-out
  • Somberheid en depressie
  • Relatie- en gezinsproblemen
  • Mantelzorg
  • Levens- en zingevingsvragen
  • Palliatieve zorg
  • Vragen rond levensbeëindiging
  • Rouw en verlies