Aangesloten bij beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen). Als NVPA-theoloog/pastoraal counselor ben ik onderworpen aan een ethische code en klachtenprocedure.
– lid. nr. NVPA 100365,
– RBNG registratie nummer 204168R

Duur begeleiding

Met mijn werkwijze en gebruikte methodieken valt de gemiddelde begeleiding, ondersteuning en/of behandeling onder ‘kortdurende begeleiding’.

Zorgfuncties inkopen met PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) AWBZ kunt u verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel ‘zorgfuncties’.

Methode

De praktijk voor psychosociale begeleiding werkt vanuit de praktische theologie, die de methodische basis vormt voor existentiële zielzorg. Deze richt zich op het levensverhaal van mensen, waarbij zij vertellen over hun levensweg, het traject tussen hun geboorte en dood. Geen twee trajecten zijn hetzelfde, laat staan de verhalen erover. Elke begeleiding is dan ook maatwerk.

Overige diensten
– Workshop
– Cursussen

Kwaliteitshandboek
Klik hier voor het Kwaliteitshandboek

Links
– Klik hier voor links naar de diverse organisaties voor meer informatie